steeltrend

Kontakty:

Steeltrend s.r.o.
Čs. armády 1061
CZ-26751 Zdice

Tel.: +420 311 57 71 51

Mail: info@steeltrend.net

Hledat na mapěHledat na mapě

STEELTREND je výrobcem nebo oficiálním distributorem těchto značek:

Smoky Fun Monolith KESO / Assa Abloy Gehrer AG Steeltrend hliníkové okenice Steeltrend tréninkové dveře XForce
Cash in Transit = Bezpečnostní systémy pro přepravu cenných hodnot
Ochrana hotovosti a cenných hodnot během přepravy, ochrana kurýra před napadením a vydíráním, znemožnění spoluúčasti zaměstnanců na loupeži.

Naše patentované bezpečnostní systémy jsou zcela nově koncipované a spolehlivě slouží jednotlivým podnikatelům i profesionálním bezpečnostním agenturám při přepravě cenných hodnot.

Švýcarská akciová společnost GEHRER AG, založená roku 1978, se specializuje na výzkum a výrobu bezpečnostních systémů pro přepravu cenných hodnot. Uvedla do praxe široký sortiment systémů a doplňkového bezpečnostního zařízení, který léta spolehlivě slouží tisícům uživatelů v Evropě i v zámoří.

Ochrana člověka a cenných hodnot
Toto heslo charakterizuje náš bezpečnostní program a naši novátorskou technologii. Je znakem důmyslné bezpečnostní koncepce. Několikanásobně jištěné mechanické a elektronické bezpečnostní systémy slouží ochraně člověka a přepravovaných hodnot. Zaručují spolehlivou ochranu před ztrátami.

Hlavní důraz je kladen na prevenci, spočívající na třech zásadách:

1) Kurýr nemá nejmenší možnost nepovoleným způsobem ovlivnit průběh přepravy cenných hodnot. Nemá ani možnost otevřít přepravovanou bezpečnostní schránku, je pouhým doručovatelem cenných hodnot mezi určeným výchozím a cílovým stanovištěm. Preventivní účinek systém prakticky vylučuje nátlak, vydírání nebo spoluúčast kurýra

2) Přepravované cenné hodnoty se musejí chránit samy, nezávisle na lidském činiteli. Jakákoliv nepovolená změna během plánované přepravy samočinně vyvolá zvukový poplach a spustí bezpečnostní program, jehož konečným výsledkem je buďto obarvení obsahu (hotovost) nebo tepelné zničení obsahu (data, tajné spisy, …). Případná loupež nepřinese sebemenší efekt

3) Při pokusu jakýmkoliv způsobem odcizit přepravovanou bezpečnostní schránku dojde okamžitě a automaticky k aktivaci zvukového alarmu a následnému odjištění dýmovnice, inkoustu nebo tepelného náboje. Systém alarmu dosud vždy přiměl pachatele, aby schránku ihned odhodil.

Tato opatření pronikavě snižují nebezpeční přepadení během přepravy – ze statistiky vyplývá, že z 89% bývá přepadení předem plánováno. Na nahodilá přepadení připadá 11%, zde je pachatel ihned odrazen poplašným systémem, zvukem sirény a vystupujícím oblakem barevného kouře.
Preventivní opatření chrání kurýra, zatímco poplašný systém chrání přepravované hodnoty.

Poradenské služby a servis
Náš všestranný sortiment nabízí řešení jakéhokoliv druhu rizika při přepravě cenných hodnot. Ke kompletní nabídce patří také poskytnutí kompletních poradenských služeb a zajištění promptního bezchybného servisu.

Díky našim dlouholetým, v praxi ověřeným, zkušenostem s přepravou cenných hodnot jsou Vám při řešení Vašich bezpečnostních problémů k dispozici naše poslední výzkumné poznatky a dokonalá technologie. Opíráme se také o spolupráci se špičkovými bezpečnostními odborníky a kriminology. Naše oprávnění poskytovat poradenské služby je kvalifikované.

Dbáme o svou pověst i příkladným servisem. Chybu si nesmíme dovolit – jsme si vědomi, že jde o bezpečnost nemalých hodnot, které jste nabyli. Ve hře je příliš mnoho!

Přepadením, loupežím a krádežím nelze nikdy zcela zabránit. Naše veškeré úsilí se však zaměřuje na to, aby jakýkoliv útok na přepravu Vašich cenných hodnot byl beznadějný a nepřinesl sebemenší efekt.